Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy posiada aparaturę do PCR i real-time PCR (polymerase chain reaction, czyli łańcuchowej reakcji polimerazy). Przy jej pomocy można powielić dowolny fragment DNA o długości od kilku do kilkuset tysięcy nukleotydów.

Technika PCR znajduje wiele zastosowań, np.: diagnostykę kliniczną, chorób dziedzicznych. klonowanie genów, diagnostykę kryminalistykę, identyfikację osób zaginionych, paleontologię, czy ustalanie ojcostwa.

Aparatura w IOR-PIB może posłużyć także do diagnostyki wirusów, w tym także koronawirusa. IOR – PIB w Poznaniu zadeklarował gotowość udostępnienia sprzętu do przeprowadzenia badań na rzecz państwa.