Są nimi:
prof. Wiesław Oleszek,
prof. Anthony Dexter,
prof. Barbara Maliszewska-Kordybach.

Zestawienie objęło 159 683 badaczy z całego świata, a wśród nich 726 osób z Polski, pracujących w 22 dziedzinach naukowych, podzielonych na 176 podobszarów. W każdym z nich wyodrębniono 2% najlepszych w skali całego globu. Stąd nazwa rankingu TOP 2%.

Opracowanie listy zostało poprzedzone dokładną oceną międzynarodowych osiągnięć naukowców i obliczeniem złożonego wskaźnika bibliometrycznego (C-score) w oparciu o takie kryteria jak: liczba niezależnych cytowań, indeks Hirscha, obszary i role współautorów.

Gratulujemy osiągnięć - redakcja.