W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2019 roku, mimo wszystko nadal stwierdza się suszę rolniczą. I choć w wielu regionach jest lepiej, to też są i takie, gdzie jest bardzo sucho np. powiat bialski w województwie lubelskim o czym pisaliśmy TUTAJ.

- W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 7 gmin w przypadku buraka cukrowego po 395 gminy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszą rolniczą objęte jest nadal 6 województw kraju oraz 9 monitorowanych grup i gatunków upraw – podaje Instytut.

12. Raport IUNG PIB
12. Raport IUNG PIB

Z danych IUNG wynika, że średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -54 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 37 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VII - 31 VIII). Jest to już czwarty kolejny okres sześciodekadowy, w którym odnotowano wzrost wartości KBW.

- Największy deficyt wody w okresie od 11 lipca do 10 września br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -140 do -179 mm. Duży deficyt wody od -120 do -149 mm notowano na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Na pozostałym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -119 mm – podano.

Susza rolnicza notowana jest na terenie sześciu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego. A więc nie zostało uwzględnione wyżej wspomniane woj. lubelskie.

IUNG ocenił, że susza występuje w takich uprawach jak: kukurydza na kiszonkę i ziarno, ziemniaki, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, burak cukrowy, chmiel, warzywa gruntowe, tytoń.