„Ostateczna decyzja o ewentualnej organizacji zgromadzenia zostanie podjęta 8 stycznia br.” – taką odpowiedź na przesłane w piątek pytania dotyczące zapowiadanego przez izby protestu nadesłała dziś KRIR.

Więcej o proteście, na który „W obronie interesów rolników” zwoływały izby:

Izby rolnicze wzywają do protestu 

Zapowiedź zorganizowania manifestacji wzbudziła zaskoczenie wśród naszych czytelników. Dziwią się, że izby zapowiedziały protest i pytają, czy to sposób na wzbudzenie zainteresowania izbami, czy może na odwołanie protestów zapowiadanych przez inne środowiska. Niektórzy widzą w tym próbę wpłynięcia na kalendarz wyborów do izb i połączenia go z wyborami w Copa-Cogeca.

KRIR nie zapowiada jednak przesunięcia krajowych wyborów do izb:

„Termin wyborów do izb rolniczych, zgodnie z art. 25 ustawy o izbach rolniczych zarządza, w drodze uchwały, Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych  najpóźniej  na  30 dni  przed  upływem  kadencji walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby. Ostanie wybory odbyły się 31 maja 2015 r., zatem, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, nie ma możliwości, aby wybory mogły być "przesunięte" na jesień ani aby odbyły się w maju br. (ponieważ ostatnie odbyły się 31 maja). Termin zostanie uchwalony na I posiedzeniu KRIR w 2019 r.

Zgodnie ze statutem Copa-Cogeca, Prezydium wybiera w swoim gronie większością bezwzględną Przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących na okres 2 lat. Ostatnie wybory odbyły się 21-22 września 2017 r., zatem kolejne powinny odbyć się we wrześniu br.”