- Dzisiaj jest wola współpracy i dlatego, Panie Ministrze, wręczam Panu te 10 postulatów, które są, w pewnym sensie, do wspólnego rozwiązywania – tak Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR, zakończył zapowiadaną od kilku dni manifestację „W obronie interesów rolników”.

Dzisiejszy popołudniowy briefing  ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, na którym doszło do ogłoszenia owego porozumienia, zapowiedziano jako „Oświadczenia po rozmowach” – ale z jego przebiegu wynika, że rozmowy będą jeszcze długo trwały i właściwie są dopiero zapowiadane - jako rolniczy okrągły stół.

Minister dziękował za tę propozycję i „konstruktywne podejście ze strony samorządu rolniczego”, który – jak przypomniał - współtworzył i którym kiedyś kierował.

- To jest dobra zapowiedź, dobry prognostyk wypracowania takich rozwiązań, które w sposób trwały, strukturalny wyeliminują poszczególne problemy polskiego rolnictwa. Przyjmuję tę propozycję sformowania pewnej zinstytucjonalizowanej formy dialogu społecznego – stwierdził minister i przypomniał, że z taką propozycją występował również na Kongresie Rolnictwa, który odbył się przy okazji Narodowej Wystawy Rolniczej. – Koncepcja, którą tu roboczo z prezesami Krajowej Rady już omówiłem, będzie polegała na zwołaniu czegoś, co roboczo nazywamy rolniczym okrągłym stołem.

Pierwsze posiedzenie ma być zwołane „jak najszybciej”, jeszcze w styczniu – minister zaprosił do tego forum, które ma wypracowywać konkretne rozwiązania będące podstawą do późniejszych decyzji, wszystkie organizacje rolnicze. Praca ma przebiegać w zespołach tematycznych, „które będą pracowały nad konkretnymi problemami”.

- Wyobrażam to sobie w ten sposób, i taką propozycję również inicjatorom zgłosiłem, żeby partnerami, którzy będą starali się wypracować rozwiązania, byli z jednej strony producenci rolni, z drugiej strony – chociaż przy okrągłym stole trudno mówić o stronach, raczej interesjonariusze procesu decyzyjnego – przetwórcy rolno-spożywczy. Zaprosimy do tego przedstawicieli konsumentów, ponieważ ich opinia jest często - również w kontekście tych problemów ze zrozumieniem roli  rolnictwa na styku z ekologią, z ochroną środowiska, przyrody, zwierząt - zdanie konsumentów jest również szalenie ważne. Administracja będzie reprezentowana nie tylko przez ministra rolnictwa, ale wystąpiłem również do innych ministrów w rządzie, ponieważ zdajecie sobie Państwo doskonale sprawę, że znaczna część problemów na obszarach wiejskich to są problemy interdyscyplinarne, to są problemy, które muszą być rozwiązywane przez ministra środowiska, ministra pracy i polityki społecznej, ministra infrastruktury, ministra gospodarki morskiej i żeglugi – bo gospodarka wodna, tak ważna, jest na przykład w jego kompetencji. Więc zarówno świat nauki, reprezentowany przez instytuty naukowe podległe ministerstwu rolnictwa, jak również przedstawiciele innych resortów, będą brali - wtedy, kiedy będzie potrzeba analizy i wypracowania stanowiska – udział w tych naszych obradach. Jestem przekonany, że tego typu działania doprowadzą do pewnego strukturalnego przebudowania polskiego rolnictwa, które można ogólnie określić jako zintegrowanie wszystkich ogniw od pola do stołu.

Minister spodziewa się, że ów łańcuch uwzględni wszystkie ogniwa, w tym rolnika, i pozwoli mu partycypować w dochodach. Podziękował izbom za inicjatywę i wezwał do udziału w obradach wszystkich chętnych, „cały świat rolniczy”.

KRIR rozesłała komunikat o treści: „W związku z podjęciem przez Rząd RP rozmów dotyczących Petycji Wojewódzkich Izb Rolniczych, która miała być wręczona Prezesowi Rady Ministrów podczas zgromadzenia Wojewódzkich Izb Rolniczych pod hasłem <W obronie interesów rolników> zaplanowanego na dzień 10 stycznia 2019 r. w Warszawie, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje, że podjął decyzję o odwołaniu zgromadzenia”.

Treść „petycji” w załączniku.