Jak mówiła w rozmowie z "Farmer.pl" prezes Monika Piątkowska, grudniowy raport NIK obiektywnie wskazuje na to że system kontroli bezpieczeństwa polskiej żywności wymaga uporządkowania. Za kontrolę jakości stoi pięć agencji, których kompetencje często wzajemnie się przenikają. Problemem są również permanentne braki kadrowe i niedofinansowanie tychże służb. Prezes Izby wskazuje na konieczność powołania jednej służby odpowiedzialnej za zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produkowanej w naszym kraju żywności.