- Przez kilka lat działała na stronie ministerstwa bardzo dobra wyszukiwarka - można było wpisać nazwę szkodnika i pojawiały się różne środki ochrony, można było wpisać nazwę substancji czynnej i wyskakiwały nazwy handlowe środków z tą substancją. W tej chwili ze strony ministerstwa można tylko pobrać rejestr środków w pliku Excela, który ma się nijak do poprzedniej wyszukiwarki. Ministerstwo zrobiło kilka kroków do tyłu. Ciekawe, dlaczego – mówi czytelnik.

Ale jak się okazuje, nie miał racji.

Ministerstwo podpowiada, jak znaleźć wyszukiwarkę:

„Na nowej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin w grudniu 2019 roku została udostępniona nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin. Wyszukiwarka ta umożliwia wyszukiwanie środków ochrony roślin m.in. po uprawach, agrofagach (szkodnikach), substancji czynnej, rodzaju środka, zastosowań na uprawy małoobszarowe oraz kategorii użytkowników. Niemniej jednak, należy pamiętać aby odpowiednie zapytania wpisywać we właściwe pola służące do wyszukiwania danej informacji. Wyniki wyszukiwania tj. nazwy handlowe środków ochrony roślin pojawiają się <dynamicznie>. Oznacza to, że podczas wpisywania zapytania, wyszukiwarka od razu wyświetla wyniki pasujące do wpisanych fraz. Z listy wyszukanych środków ochrony roślin, po kliknięciu na <zobacz szczegół>, wyświetlą się szczegóły dotyczące wybranego środka ochrony roślin, takie jak: numer zezwolenia, terminy ważności, rodzaj preparatu, substancja czynna, uprawa, agrofag, dawka środka, informacja o zastosowaniu na uprawy małoobszarowe oraz kategorii użytkownika.

Podstawowe informacje o zarejestrowanych środkach ochrony roślin są zamieszczone w rejestrze środków ochrony roślin, który również jest publikowany na stronie urzędu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin w formie tabeli MS Excel. Rejestr ten również umożliwia wyszukiwanie środków ochrony roślin po nazwie substancji czynnej lub rodzaju środka ochrony roślin - umożliwiają to założone w nagłówkach filtry.”

Wiadomość o wyszukiwarce ucieszyła czytelnika.

-  Sam bym jej nie znalazł - mówi. - Poprzednia była dużo ładniejsza graficznie, ale zasada działania jest taka sama.