W lutym marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaapelował o sprawiedliwy podział pieniędzy z UE na lata 2021-2027, przeznaczonych dla regionów. Według projektu Wielkopolska ma otrzymać 1,07 mld euro. Ponadto na dofinansowanie dodatkowych działań w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu konińskiego zostanie przeznaczone 387 mln euro. W perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 Wielkopolska otrzymała 2,45 mld euro.

- Alokacja względem poprzedniej perspektywy nie będzie mogła być w żadnym regionie mniejsza niż 60 proc. Przygotowaliśmy mechanizm, który pozwala przydzielone pierwotnie kwoty wyrównywać, tak aby dysproporcje były mniejsze - zapewnił dziś po negocjacjach z marszałkiem Woźniakiem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak podano w komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt Umowy Partnerstwa zakłada, że około 40 proc. środków z Polityki Spójności otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75 proc. tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego.

"Kontrakt programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a marszałkiem województwa, w której wskazane zostaną konkretne, ważne dla województwa i całej Polski inwestycje. Jednym ze źródeł ich finansowania będą właśnie dodatkowe środki na program regionalny" - wyjaśniono w komunikacie. Zaznaczono, że rozmowy z przedstawicielami samorządów województw w tej sprawie są zaawansowane.

Wiceminister Buda podkreślił, że do rozdysponowania na wszystkie regiony pozostało jeszcze 7,1 mld euro, a każde województwo ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. - Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji - zaznaczył wiceszef resortu.

Przyznał, że z puli środków z Polityki Spójności przyznanych wszystkim 16 województwom Wielkopolska początkowo otrzyma 1,07 mld euro na program regionalny. Podkreślił, że region jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo w naszym kraju. 

- Województwo przekroczyło 75 proc. średniej UE PKB na mieszkańca, co oznacza, że w unijnej metodologii awansowało do kategorii regionów przejściowych, pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi. To ma znaczenie między innymi dla wysokości puli środków unijnych dla województwa i wysokości dofinasowania inwestycji - wyjaśnił Buda.

Wiceminister podkreślił, że konieczne jest uniknięcie zbyt dużej dysproporcji pomiędzy pulą na programy regionalne w obecnej perspektywie i nowej, na lata 2021-2027. Inwestycje w Wielkopolsce będą finansowane m.in. z Funduszu Odbudowy, programów krajowych oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.