Ustawy, które mają obowiązywać od lipca 2016 r. przekazują ziemię poprzez leasing, dzierżawę oraz przeniesienie własności. Rząd Kazachstanu zamierza stworzyć warunki do maksymalnego udziału kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji rolnictwa w latach 2016-2020.

Inny akt prawny, który również zacznie obowiązywać do 2016 r. wprowadzi zasady rynkowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Procesowi urynkowienia spółdzielni towarzyszyć ma utworzenie testowych zakładów. Zakłady te mają powstać w rejonie Ałmaty (produkcja owoców i warzyw) w Zahambylu (produkcja mleka), w Aktobie ( produkcja mięsa) oraz na północy kraju (produkcja roślin oleistych).

Ministerstwo rolnictwa Kazachstanu zamierza zmienić zasady dotowania rolnictwa na bardziej atrakcyjne dla spółdzielni.

Do połowy 2015 r. w Kazachstanie było 1481 rolniczych spółdzielni produkcyjnych i 489 rolniczych spółdzielni zaopatrzenia w wodę.