Obserwatoria te zapewnią większą przejrzystość i analizę w dwóch kluczowych sektorach europejskiego rolnictwa. Łącznie sektory te stanowią około 30 proc. wartości produkcji rolnej w UE, z czego 24,1 proc. w sektorze owoców i warzyw oraz 5,4 proc. w przypadku wina.

Po utworzeniu obserwatoriów dla upraw, cukru, mięsa i mleka, dwa kolejne sektory będą również skorzystać z obserwatoriów. Komisja Europejska stworzyła obserwatoria, aby pomóc europejskiemu sektorowi rolnemu skuteczniej radzić sobie z niestabilnością rynku i zapewnić większą przejrzystość.

Ponieważ jednak sektor owoców i warzyw obejmuje tak szeroką gamę produktów, w centrum obserwatorium uwagi będą pomidory, jabłka, owoce cytrusowe, brzoskwinie i nektaryny.

Oba obserwatoria będą dostępne online, dostarczając szeroki zakres danych rynkowych uzupełnionych analizą rynku, krótkoterminowymi prognozami perspektywicznymi i perspektywami średniookresowymi. Równolegle regularnie spotykać się będzie rada ekspertów ds. rynku dla każdego sektora, aby omówić sytuację i dane rynkowe.