Spotkanie adresowane jest do beneficjentów zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych. Na spotkaniu omówiony zostanie Program Prac na 2018 rok i zaprezentowana możliwość eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki krajów trzecich. Można spodziewać się omówienia przebiegu Programu z roku 2017 w Kanadzie, Iranie i Arabii Saudyjskiej.

Agenda wydarzenia obejmuje też sesję mającą zgromadzić potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie z innymi partnerami. Ponadto wszystkie prezentacje będą transmitowane przez Internet i będą dostępne na portalu przez 2 lata.

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych eksportem produktów rolno-spożywczych poza Europę zaplanowano na 31 stycznia 2018 r. w Brukseli. By wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronach Komisji Europejskiej do dnia 24 stycznia br.