Zezwolenia mają dziesięcioletnią ważność.

Zezwolenia dotyczą następujących odmian GMO kukurydzy: Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 i DAS-40287-9. Przedłużono natomiast zezwolenie dla odmiany MON810.

Wszystkie nowe produkty GMO są objęte przepisami dotyczącymi znakowania i śledzenia na rynku.