Łukaszewicz powiedział, że kilka dni temu marszałek Sejmu został zawiadomiony o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej tego projektu. Aby projekt mógł trafić pod obrady Sejmu w ciągu 3 miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów.

Wyjaśnił, że chodzi o utworzenie jednej inspekcji, która zapewni bezpieczeństwo zdrowia publicznego i konsumenta. Jej główny trzon powinna stanowić Inspekcja Weterynaryjna, która wykonuje ok. 80 proc. zadań związanych z bezpieczeństwem żywności. Dodał, że niezależność tej instytucji ma gwarantować podporządkowanie jej premierowi.

Przedstawiciele Izby chcą, by w proponowanym przez nich projekcie powiatowi lekarze weterynarii podlegali inspektorowi wojewódzkiemu, a lekarze wojewódzcy - głównemu. Obecnie lekarze weterynarii podlegają wojewodzie.

Zdaniem Marka Wisły z KIL-W, projekt obywatelski zagwarantuje, że funkcje kierownicze będą sprawować lekarze weterynarii wybierani w drodze transparentnego i obiektywnego konkursu z odpowiednim stażem pracy.

- Prace nad projektem trwały kilka lat, jest on więc dobrze przygotowany i może być wzięty pod uwagę w pracach parlamentu nad rządowym projektem podobnej ustawy, którą obecnie przygotowuje resort rolnictwa - mówił prezes. Dodał, że jest on zgodny z najnowszymi aktami prawa europejskiego ws. urzędowych kontroli żywności oraz w sprawie zdrowia zwierząt.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział we wtorek, że projekt ustawy tworzący jedną inspekcję bezpieczeństwa jest już gotowy. Obecnie jest on po uzgodnieniach międzyresortowych. Do projektu ma uwagi minister zdrowia. Jurgiel dodał, że zostanie on wkrótce skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. Wyjaśnił, że do nowej instytucji ma być włączona część zadań inspekcji sanitarnej.

Szef resortu rolnictwa dodał, że wkrótce będzie powołany pełnomocnik ds. realizacji tej ustawy i jeżeli uda się w tym roku zorganizować nową instytucję, to rozpocznie ona pracę 1 stycznia 2018 r.

Projekt ministra rolnictwa m.in. zakłada, że Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności będzie podlegała ministrowi rolnictwa. Instytucją tą będzie kierował Główny Inspektor wraz z zastępcami powoływanymi i odwoływanymi przez ministra rolnictwa.