O tegorocznym werdykcie jury, które przez wakacje odwiedzało zgłoszone do konkursu wsie, poinformował w poniedziałek urząd marszałkowski woj. śląskiego. Jury oceniało walory estetyczne miejscowości, poznawało działające w nich organizacje i stowarzyszenia - zwracając uwagę m.in. na pielęgnowanie tradycji i zwyczajów, a także umiejętność prezentowania dorobku wsi.

Konkursowe nagrody - prócz "najpiękniejszej wsi" przyznawane są także w kategoriach: "najpiękniejsza zagroda", "najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi", "najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje" i "najlepsza strona internetowa sołectwa".

Pierwsze miejsca zajęli w nich w tym roku odpowiednio: państwo Krystyna i Grzegorz Chmiel z Przybędzy w gminie Radziechowy Wieprz, rewitalizacja Domu Ludowego w Nowym Broniszewie w gminie Mykanów, organizowane w Orzeszu "Starzyki" oraz strona internetowa sołectwa Łąka w gminie Pszczyna.

Łącznie w tym roku do konkursu zgłosiło się 9 wsi, 11 zagród, 18 przedsięwzięć odnowy wsi, 17 przedsięwzięć związanych z tradycjami oraz 6 stron internetowych. Nagrody zwyczajowo wręczane są uroczyście jesienią - podczas corocznego wojewódzkiego Forum Sołtysów.

W poprzednich latach miano najpiękniejszych wsi woj. śląskiego zyskały m.in.: Syrynia w powiecie wodzisławskim, Bluszczów w powiecie wodzisławskim, Drogomyśl w powiecie cieszyńskim, Tworków w powiecie raciborskim i Turza Śląska w powiecie wodzisławskim.

Tegoroczna zwycięska wieś znajduje się między Pilicą, a miejscowością Podzamcze, w której stoi znany jurajski zamek Ogrodzieniec. Z publikowanych przez Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej historycznych zapisów o Kocikowej wynika, że na koniec 1791 r. było tam 21 domów jednorodzinnych i 116 mieszkańców. W 1802 r. wieś wchodziła w skład zaboru pruskiego i była własnością Banku Berlińskiego.

W 1819 r. Kocikowa liczyła 238 katolików i należała do parafii Pilica. W 1870 r. w dokumentach pojawia się nazwa Wola Kocikowa. W 1868 r. stanęła tam kaplica. W listopadzie 1914 r. Rosjanie okopali się w Kocikowej w linii, która biegła od Podzamcza do Czarnego Lasu. W 1921 r. otwarto tam szkołę. W 1939 r. w Kocikowej mieszkało 355 osób, a w Woli Kocikowej - 123 osoby.

W czasie wojny 25 osób z Kocikowej wywieziono na roboty do Niemiec (4 z nich zginęły). Spalony został jeden dom i zabudowania. Zginęło też co najmniej kilkoro mieszkańców. 60 mieszkańców wzięło udział w kopaniu okopów. W 1947 r. we wsi mieszkały 362 osoby, a w Woli Kocikowej - 123. Od 1949 r. działała tam okresowo szkoła; w 1985 r. otwarto jej nowy budynek.

Konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego" organizuje od 2004 r. urząd marszałkowski regionu - od 2006 r. jako element Programu Odnowy Wsi Woj. Śląskiego. Program obejmuje - prócz konkursu i związanych z nim nagród finansowych - działania aktywizujące i edukacyjne dla mieszkańców wsi oraz granty inwestycyjne.