- Cieszę się, że możemy razem świętować naszą polską tradycję – tradycję opartą na ludowych zwyczajach i obyczajach, począwszy od przepisów kulinarnych po piękne rękodzieło: koronki, hafty, wycinanki, a także po muzykę i taniec, które zawsze łączyły i łączyć nas będą – mówiła Pierwsza Dama. Jak podkreśliła, kobiety rzadko są bohaterkami uroczystości, częściej je organizują. To kobiety bowiem dbają o tradycję i oprawę imprez, różnych spotkań i uroczystości. – Właśnie wasza społeczna aktywność, a także ta dbałość o kultywowanie tradycji i kultury wzbogacają nie tylko polską wieś, ale nasz cały kraj. A do tego potrzebne są nie tylko zaangażowanie, nie tylko energia i kreatywność, ale przede wszystkim to poczucie, że właśnie tradycja, z której wszyscy wyrastamy, jest czymś bardzo ważnym, o co warto dbać i co warto pielęgnować.

Jak mówiła Agata Kornhauser-Duda, kobiety wiejskie są inspiracją dla mieszkanek miast. To one przechowały polski folklor, będący dziś inspiracją do wyrobów i dzieł robiących furorę na całym świecie.

- To właśnie między dzięki paniom tradycja – nasza polska tradycja – przestała kojarzyć się z czymś zaściankowym, a jest zawsze powodem do dumy, za co bardzo serdecznie paniom dziękuję.

Rola kobiet jest nie do przecenienia – podkreśliła małżonka prezydenta.

- Nasza historia tak się ułożyła, że podczas gdy mężczyźni ginęli na wojnach i w powstaniach, to wówczas właśnie na kobietach spoczywał obowiązek utrzymania domu, wychowania dzieci, ale także przekazywania wiedzy o tym, co najważniejsze.

Dziś kobietom rzadko stawia się pomniki, a są to ciche bohaterki, nie mniej ważne od mężczyzn, którzy ginęli za ojczyznę – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

- Przy dzisiejszej okazji chciałabym złożyć kobietom hołd, hołd ich ciężkiej pracy, a także ich codziennym troskom, by sprostały temu niezwykłemu wyzwaniu, jakim jest wychowywanie kolejnych pokoleń, aby nasz naród mógł trwać i się rozwijać – mówiła.

Obecne na spotkaniu przedstawicielki kół podkreślały, że ważna dla nich jest tradycja, ale i dzień dzisiejszy.

Wiele kół działa dziś jako stowarzyszenia, powstają nowe koła – mówiła przewodnicząca Rady Kół Gospodyń Wiejskich Bernadetta Niemczyk.

- Przyszłość Kół Gospodyń Wiejskich należy do członkiń młodych, co podkreślam, mimo że mamy 150-lecie naszej tradycji - dodała.