To jest już drugi z trzech planowanych naborów wniosków o pomoc dla branży przetwórstwa rybnego. Środki pomocowe pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniła, że o wsparcie mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z działalności gospodarczej (przetwórstwo konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków), będą potwierdzały w formie oświadczenia i dokumentów księgowych.

Dodano, że wsparcie finansowe przyznawane będzie w formie wypłaty premii - określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego - w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.