W ostatnim dniu stycznia spotkaliśmy się wraz z rolnikami na konferencji przygotowanej przez miesięcznik „Farmer” oraz portal farmer.pl w malowniczym zamku usytuowanym przy ujściu Wierzycy do Wisły. Spotkanie było przyczynkiem do poruszenia bieżących tematów rolniczych z takich dziedzin jak: finanse i ubezpieczenia, agrotechnika oraz technika rolnicza.

Spotkanie zaczęło się o godzinie 9.00. Rolników na zamkowym dziedzińcu przywitał redaktor naczelny pisma i portalu Wojciech Denisiuk. Podziękowawszy gościom za tak liczne przybycie, oddał głos prelegentowi dr. Mariuszowi Tatce specjaliście z zakresu ekonomiki rolnictwa. Pierwszy wykład poświęcony był problematyce zarządzania gospodarstwem i finansami w trudnych czasach. na podstawie wielu przykładów dr Tatka rozważał, jak czasami nieuzasadnione zakupy powodują przeinwestowanie i w konsekwencji straty w gospodarstwie. Następnie poruszył zagadnienie zabezpieczenia przychodów oraz podpowiadał zebranym, gdzie w można szukać oszczędności. Temat racjonalnego finansowania i planowania w gospodarstwie rolnym podjął również ekspert ds. Agrobiznesu z banku BGŻ BNP Paribas Daniel Roman.

Po krótkiej przerwie kawowej, podczas której rolnicy mogli przy ciepłym napoju wzajemnie porozmawiać oraz zwrócić się z pytaniem do ekspertów rozpoczęła się kolejna obszerna część konferencji dotycząca zagadnień agrotechnicznych. Pierwszym tematem były zaprawy nasienne i biostymulatory, o których opowiadał Rafał Putinkowski z firmy Arysta LifeScience Polska. Następnie Jakub Danielewicz z Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego podjął aktualny w przedwiosennym czasie temat dotyczący tego, jak sporządzić mieszaniny zbiornikowe: omówił praktyczne aspekty tego zabiegu, czyli koszty i czas z tym związany, ich skuteczność oraz podpowiedział, co z czym można mieszać. Kolejny wykład wygłosił menadżer ds. upraw z firmy Innvigo - Mariusz Michalski, przedstawiając zestaw herbicydów o nazwie Zestaw Mocy oraz środki zawierające difenokonozol, który jest fungicydem o szerokim spektrum działania i korzyści wynikające z ich stosowania.

Po kolejnej przerwie kontynuowane były tematy agrotechniczne, tym razem jednak skupione wokół nawożenia. Trzecią część konferencji rozpoczął Jarosław Skoczylas – dyrektor ds. rozwoju z firmy Agrii Polska, przedstawiając innowacyjną technologię nawożenia azotem upraw ozimych i jarych. Temat nawożenia podjął również Michał Kochański – menadżer produktu z firmy Adob, który na podstawie wyników doświadczeń z nawozami chelatowymi omówił opłacalność i poprawę plonowania na przykładzie m.in upraw rzepaku, kukurydzy, jęczmienia browarnego i buraka cukrowego. Ostatni przed przerwą obiadową wykład poprowadził dr hab. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który opowiedział o tym, jak poprawić żyzność gleby pod zboża jare i rzepak. Swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia tego, co decyduje o żyzności gleby, następnie zaś przeszedł do zagadnień związanych z regulowaniem pH gleby, a zakończył na omówieniu metod i rodzajów nawożenia. Przestrzegł jednak rolników, że „często lepsze jest wrogiem dobrego”, dlatego w swojej pracy powinni najpierw nowe metody testować, a dopiero potem, jeśli okażą się skuteczne, wprowadzać na pola.

Około godziny 14.00 rolnicy mogli pokrzepić się obiadem wydawanym w Restauracji Kolumnowej obok zamku. Po przerwie przyszedł czas na tematy techniki rolniczej, a zarazem ostatni panel konferencyjny dotyczący kombajnów zbożowych. Dr hab. inż. Jarosław Chlebowski z Wydziału Inżynierii Produkcji z Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wyjaśnił, dlaczego warto stawiać na nowoczesne kombajny zbożowe, omówił przy tym ich właściwe ustawienia i rozwiązania poprawiające jakość i wysokość zbiorów oraz podkreślił, jak znaczne straty powoduje niezebrane w porę ziarno. Ostatnie słowo podczas spotkania należało do redaktora naczelnego: po konkursie dla uczestników, zakończył spotkanie jednocześnie zapraszając na kolejne wydarzenia organizowane przez „Farmera” w tym i przyszłym roku.

Zarówno pogoda jak i miejsce skłaniało do pokonferencyjnego spaceru. Mamy nadzieję, że rolnicy znaleźli okazję nie tylko do zwiedzenia zamku, lecz także podziwiana Gniewu, ponieważ na uwagę zasługiwały chociażby Pałac Marysieńki zbudowany przez Jana Sobieskiego, Stare Miasto z urokliwymi kamieniczkami i gotyckim ratuszem, a także gotycki kościół św. Mikołaja oraz pozostałości murów obronnych miasta i zespołu zamkowego.