Przedsiębiorstwa te obejmują jedenastu producentów wołowiny: Brestskije traditsyi (Tradycje Brzeskie), Wachawiak Plus, Miron i zakłady pakowania mięsa z Pińska, Brześcia, Żłobina, Homla, Grodna, Witebska, Słonimia i Wołkowyska.

Firmy, które uzyskały zezwolenie na eksport do Chin, obejmują także trzy fermy drobiu: Belorusneft-Osobino i dwa przedsiębiorstwa przetwórstwa drobiu Rassvet.

Ponadto pięć białoruskich przetwórni drobiu zostało upoważnionych do rozszerzenia asortymentu produktów eksportowanych do Chin, w tym kurzych łapek, skrzydełek i produktów ubocznych.