- Po pierwsze, powiedzmy to jasno, to prezydent Putin spowodował ten problem poprzez swoje agresywne stanowisko w relacjach z Ukrainą i aneksję Krymu. Unia Europejska nie spowodowała problemu, ale niestety to społeczność rolników Unii Europejskiej płaci cenę za rosyjskie embargo (nałożone) w odwecie za europejskie sankcje na Rosję za jej agresywne stanowisko - powiedział PAP Hogan.

Wyraził ubolewanie, że unijni rolnicy płacą cenę za rosyjskie embargo.

- Udzielamy rekompensat europejskim rolnikom - do wartości 1 mld euro w 2015 r. Nigdy nie wystarczy, jeśli chodzi o rekompensowanie strat rynkowych w wys. 5,2 mld euro w eksporcie na nasz najbliższy rynek w Rosji, ale przewodniczący Juncker stara się angażować w (rozmowy) z prezydentem Putinem w sprawie normalizacji relacji handlowych, ale prezydent Putin się nie angażuje, a +do tanga trzeba dwojga+ w odniesieniu do wszystkich negocjacji - zaznaczył komisarz.

- Przyjąłbym z zadowoleniem zaangażowanie ze strony rosyjskich władz, zwłaszcza w odniesieniu do produktów, które nie są objęte embargiem, szczególnie w sektorze wieprzowiny, nie ma wymówki, dla której nie możemy kontynuować biznesu, ale jest jasne, że rosyjskie ministerstwo rolnictwa odmawia zaangażowania się w znaczący dialog - dodał.

W tym kontekście komisarz podkreślił potrzebę szukania alternatywnych rynków zbytu dla europejskich produktów rolnych.

- Straciliśmy 5,2 miliarda euro eksportu w 2014 i 2015 roku z powodu zamknięcia tych dochodowych rynków, zwłaszcza dla polskich producentów. Przewodniczący Juncker stara się zaangażować w rozmowy z Rosjanami, ale nie otrzymaliśmy odwzajemnionych uzgodnień ws. rozmów. Patrzymy więc na rynki trzecie, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, z dodatkowymi środkami promocji dla polskich firm, by wybierały się ze mną na misje handlowe: w następnym miesiącu do Chin i Japonii, a później w trakcie roku do Wietnamu i Indonezji, by spróbować zastąpić te rynki (rosyjskie) - powiedział komisarz.

Pytany, czy kwestia rosyjskiego embarga jest zatem zamrożona, odparł:

- Chyba, że będziemy mogli znaleźć formułę w kontekście spraw, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, Syrii, by zapewnić odpowiednie polityczne tło dla tych negocjacji, (inaczej) nie zobaczymy żadnego postępu w 2016 r. Ale będziemy nadal próbować i Komisja Europejska jest otwarta na negocjacje, kiedy tylko Rosjanie będą dostępni - zaznaczył Hogan.

Komisarz spotkał się w miniony czwartek w Warszawie z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, parlamentarzystami i organizacjami rolniczymi. Sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny była głównym tematem rozmowy szefa MRiRW z Hoganem.