Podczas spotkania omówiono stan prac nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, która ma m.in. zabezpieczyć Polskę przed wykupem ziemi rolnej przez obcokrajowców. Projekt ten jest obecnie procedowany w Sejmie. We wtorek dokument będzie przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Rada Ministrów przedstawiła stanowisko wobec poselskiego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 9 czerwca 2015 r.