XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. W kategorii zakładów rolnych, w pierwszym etapie konkursu 6 spółek uzyskało maksymalną liczbę punktów jeśli chodzi o wskaźnik wypadkowości i ciężkości wypadków. Są to: Ośrodek Hodowli Zarodowej BOBROWNIKI Sp. z o.o., PlantiCO Zielonki Sp. z o.o., Ośrodek Hodowli Zarodowej „PRZERZECZYN ZDRÓJ”  Sp. z o.o., Stado Ogierów w ŁĄCKU Sp. z o.o., „MŚCICE”, Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp z o.o.,Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.

Spółki te przeszły do drugiego etapu konkursu. Obecnie odbywa się ich wizytacja przez komisję konkursowej złożoną z przedstawicieli: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Pracy, NSZZ „Solidarność” KOWR, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwa ona do końca czerwca br.

Ogłoszenie laureatów i uroczyste podsumowanie XVI edycji Krajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbędzie się podczas tegorocznych targów Agro Show w Bednarach.

W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad tysiąc zakładów rolnych zatrudniających ponad 11 tys. pracowników oraz ponad 18 tys. gospodarstw indywidualnych.

Konkurs organizowany jest przez KRUS, KOWR, ARiMR we współpracy z MRiRW oraz PIP. W 2018 r.

Regulamin konkursu na stronie http: //www.kowr.gov.pl