• Konkurs Innowacyjny Farmer 2022 miał na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.
 • Do konkursu mogli zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne. 
 • Rolnicy mogli być też nominowani do udziału np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

W pierwszym etapie kapituła konkursu dokonała oceny wszystkich zgłoszeń według kryteriów przyjętych w regulaminie. W drugim etapie konkursu redakcja odwiedziła 25 gospodarstw, w różnych regionach Polski. Wszystkie relacje z odwiedzin były publikowane w portalu farmer.pl, w dedykowanym serwisie specjalnym.

Po odwiedzinach i poznaniu wszystkich uczestników przyszedł czas na finalne decyzje. Kapituła konkursu wybrała najbardziej innowacyjnych farmerów (maksymalnie trzech) w każdej kategorii.

W kapitule, oprócz przedstawicieli redakcji miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl, znaleźli się wybitni eksperci naukowcy i praktycy związani z różnymi gałęziami rolnictwa:

 • dr hab. Paweł Krystian Bereś, prof. IOR-PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie,
 • Katarzyna Boczek, zastępca dyrektora, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 • dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, SGGW w Warszawie,
 • prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu,
  Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego oddz. Radom,
 • dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie,
 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu,
 • dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie,
 • dr hab. Benedykt Pepliński, prof. UPP, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • dr Jerzy Próchnicki, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
 • dr Jacek Skudlarski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie,
 • dr inż. Michał Rokicki, dyrektor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

W kategorii Technologia pierwsze miejsce przyznano panu Damianowi Wilk – rolnikowi, który własnoręcznie wprowadził znaczą ilość modernizacji, usprawnień i innowacji. Laureat podczas gali określony został mianem „Adama Słodowego polskiego rolnictwa”, na potwierdzenie, że innowacyjność nie musi być nierozerwalnie kojarzona z dużymi gospodarstwami.  

Drugie miejsce w tej kategorii zajął Michał Konat, który w swoim gospodarstwie Farm Service, łączy sprzęt wielu producentów w jeden zintegrowany system zarządzania. Wykorzystanie przez niego najnowszych technologii rolnictwa precyzyjnego, daje wiele korzyści i jest przykładem efektywnego gospodarowania. 

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymali państwo Jolanta i Sławomir Tupikowscy, którzy dzięki wyjątkowej dbałości o glebę i zastosowaniu nowoczesnych technologii uprawy i rolnictwa precyzyjnego, na słabych ziemiach (klasy od 4B do 6) osiągają wysokie plony. Ich gospodarstwo jest świetnym przykładem zastosowania uprawy konserwującej i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają ekonomiczne prosperowanie. 

W drugiej kategorii Innowacyjny Farmer – Produkcja Roślinna, pierwszą nagrodę otrzymał Marcin Gryn. Bezorkowa uprawa ziemniaka, nawożenie wgłębne, siew w technologii strip-till oraz intensyfikacja życia biologicznego w glebie i troska o jej strukturę – tym charakteryzuje się jego innowacyjne gospodarstwo. 

Druga pozycja na podium przypadła Miłoszowi Dobrowolskiemu, farmerowi, którego zdaniem kluczem do sukcesu w rolnictwie są innowacje odpowiednio dobrane do profilu produkcji. Przywiązuje dużą wagę do ciągłej modernizacji parku maszynowego i wykorzystywania narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Uwagę powinny zwrócić agregaty i siewniki do uproszczonej uprawy oraz fakt, że większość pól uprawiana jest w technologii strip till oraz w siewie bezpośrednim.

Wyróżnienie otrzymał Andrzej Falkowski, który wraz z synem prowadzi ośrodek inkubacji i hodowli narybku ryb słodkowodnych oraz konwencjonalne gospodarstwo rolne z hodowlą jeleni i danieli. Do nieustannie rozwijającego się gospodarstwa w tym roku dołączyła innowacyjna technologia uprawy roślin – akwaponika. 

Ostatnią kategorią w konkursie Innowacyjny Farmer jest Produkcja Zwierzęca. 

Zwycięzcą kategorii został Emil Sobecki, właściciel marki „Smaki Doliny Zielawy”. Gdy hodowla świń na małą skalę przestała być opłacalna, wraz z żoną postanowił poszerzyć swoją działalność – sprzedaż swoich wędlin, mimo działania na trudnym rynku i konkurencyjności marketów, rozwijają własną markę. 

Drugie miejsce zajął Damian Kacprzak, który w swoim gospodarstwie utrzymuje ponad 600 loch. Oprócz miana stada o najwyższym statusie zdrowotnym SPF, który utrzymuje od 13 lat, cały proces produkcji prowadzi całkowicie bez użycia antybiotyków. 

Wyróżnieni w tej kategorii zostali Beata i Dominik Pleśnierowiczowie. Stosowane przez nich żywienie bydła opasowego metodą „na sucho”, czyli bez kiszonek, to przykład innowacyjnego rozwiązania, które niekoniecznie musi oznaczać korzystania z nowoczesnych technologii. Państwo Pleśnierowiczowie nie tylko wprowadzają nowatorskie rozwiązania, ale również promują je w środowisku rolniczym.

Zwycięzcy konkursu Innowacyjny Farmer 2022

Technologie

1. nagroda - Damian Wilk

Poznaj uczestnika!

 

2. nagroda -Michał Konat

Poznaj uczestnika!

 

Wyróżnienie – Jolanta i Sławomir Tupikowscy

Poznaj uczestników!

 

Produkcja Roślinna

1. nagroda – Marcin Gryn

Poznaj uczestnika!

 

2. nagroda – Miłosz Dobrowolski

Poznaj uczestnika!

 

Wyróżnienie – Andrzej Falkowski

Poznaj uczestnika!

 

Produkcja Zwierzęca

1. nagroda – Emil Sobecki 

Poznaj uczestnika!

 

2. nagroda – Damian Kacprzak

Poznaj uczestnika!

 

Wyróżnienie – Beata i Dominik Pleśnierowicz

Poznaj uczestników!

Fundatorami nagród w konkursie są Partner Główny Syngenta oraz Partner Agrosimex.