Jak poinformowała w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, przewiduje się, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zaplanowane na 505,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

Według rządu, polityka gospodarcza rządu w 2022 r. będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju. Gospodarka ciągle odczuwa skutki wywołane wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. jednak powraca już na ścieżkę wzrostu.

Finanse na solidnym poziomie

KPRM wskazała, że sytuacja w całym sektorze finansów publicznych, którego częścią jest budżet państwa, jest solidna. Według prognoz PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Dobre wyniki budżetowe to efekt silniejszego odbicia gospodarczego niż zakładano jeszcze w ubiegłym roku oraz efekt uszczelnienia systemu podatkowego - podała Kancelaria.

Wskazała na dobrą sytuację gospodarczą kraju podając, że nadwyżka w budżecie po lipcu na 2021 rok wynosi ok. 35 mld zł, sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie piąty miesiąc z rzędu. W lipcu br. zwiększyła się o 8,9 proc. w cenach bieżących oraz o 3,9 proc. w cenach stałych w ujęciu rok do roku. Polski przemysł rośnie czternasty miesiąc z rzędu. W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,8 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.

Jak zaznaczyła KPRM, polski eksport towarów rośnie dziesiąty miesiąc z rzędu. W czerwcu br. był wyższy o 23,1 proc. niż przed rokiem. Najnowsze szacunki GUS dotyczące PKB za II kwartał 2021 roku wskazują na wzrost o 10,9 proc. rok do roku, wobec spadku o 8,3 proc. w analogicznym okresie 2020 r.

Bezrobocie pozostaje na niskim poziomie

KPRM podała również, że w Polsce notujemy jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród państw Unii Europejskiej. Jak zaznaczyła KPRM, dobra sytuacja budżetowa umożliwia przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, jeszcze w tym roku, środków w wysokości 8 mld zł do wykorzystania w 2021 lub 2022 r.

W założeniach makroekonomicznych wymieniono m.in., że w 2021 r. PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc. (po spadku o 2,7 proc. rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 proc., a na koniec 2022 r. 5,9 proc., a wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w 2022 r. wyniesie 3,3 proc. - podano.

Jak podkreślono w komunikacie, poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie determinowany dalszym dynamicznym rozwojem gospodarki. Prognozuje się, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,3 proc. w ujęciu nominalnym. Wyjaśniono, że prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (w ujęciu realnym o 4,6 proc., nominalnym o 7,7 proc.), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,3 proc.), nominalnym wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (7,5 proc.) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 9,2 proc.).

KPRM wskazała, że po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, w tym zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB, a także m.in. program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.