W spotkaniu z Zarządem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uczestniczyli także przedstawiciele Ambasady Republiki Mołdawii w RP, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. Rozmawiano o możliwościach współpracy i inwestycji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Republice Mołdawii.

Wizyta w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. była kontynuacją spotkań, które w dniach 30-31 marca 2016 r. odbył Zarząd KSC S.A. w ramach V posiedzenia Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Kiszyniowie. – Prowadzimy rozmowy na temat możliwości i perspektyw rozwoju działalności naszej spółki zależnej „Moldova-Zahar” w Republice Mołdawii. Inwestycja KSC S.A. w Mołdawii jest największą polską inwestycją i jedną z największych inwestycji zagranicznych w tym kraju – podkreśla Paweł Piotrowski, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – Wyrażam nadzieję, że nasze spotkania zaowocują nowymi możliwościami dla działalności KSC S.A. na rynku mołdawskim.

W 2011 roku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. utworzyła w Republice Mołdawii Spółkę zależną „Moldova –Zahar” i kupiła upadłą cukrownię w miejscowości Cupcinii. Spółka „Moldova-Zahar” zatrudnia 150 osób, a w kampanii cukrowniczej przeszło 400 pracowników. Ponadto współpracuje z blisko 100 plantatorami buraka cukrowego, dając pośrednio pracę kolejnym kilkuset osobom, co znacznie wpływa na obniżenie bezrobocia w regionie. Spółka wspiera plantatorów w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, jak również finansuje zbiór i transport buraków cukrowych. Przekazuje i wdraża „know-how’ w zakresie technologii uprawy i skupu surowca w oparciu o własne doświadczenia.