"Projekt dokonuje zmiany (...) w celu umożliwienia tworzenia biur zagranicznych, będących komórkami organizacyjnymi Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Biura zagraniczne będą prowadzone poza granicami kraju w celu wykonywania zadań ustawowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - napisano w uzasadnieniu do opublikowanego w piątek na stronach RCL projektu rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Jak wynika z uzasadnienia, ma powstać pięć biur zagranicznych KOWR z 2-3 osobową obsadą. Jedno powstanie w USA i będzie obsługiwać Amerykę Północną i Południową; drugie zostanie utworzone Chinach i będzie działać na terenie Chin, Japonii, Korei Płd. i Indii; trzecie powstanie w Wietnamie i zakresem działania obejmie kraje ASEAN, Australię i Nową Zelandię; czwarte ma zostać utworzone w Arabii Saudyjskiej i obejmie kraje MENA; piąte wreszcie zostanie utworzone w Nigerii i będzie działać na terenie Afryki Zachodniej i Południowej.

"Stworzenie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa transgranicznych narzędzi pracy umożliwi pełną realizację zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Głównym zadaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w obszarze transgranicznym jest działalność promocyjno-informacyjna i wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą" - napisano w uzasadnieniu do projektu.