Jak zauważa Krajowa Rada Izb Rolniczych, zwierzęta te wyrządzają coraz poważniejsze szkody na polach, narażając rolników na duże straty zarówno w płodach rolnych, jak i w dochodach z gospodarstw. Mimo to poszkodowani gospodarze nie dostają odszkodowań za poniesione straty.

Za wymienione wyżej dzikie zwierzęta odpowiedzialność powinien ponosić Skarb Państwa, jednak nie figurują one w oficjalnych rejestrach, uprawniających do uzyskania rekompensat. Dlatego, jak czytamy w komunikacie samorządu: „Zarząd KRIR wnosi do MŚ o kompleksowe uregulowanie przedmiotowego problemu oraz wpisanie ww. zwierząt do katalogu gatunków wyrządzających szkody w uprawach rolnych.”

Jednocześnie KRIR zwrócił się z wnioskiem o dokonanie pomiaru zasobności siedlisk leśnych. Na tej podstawie będzie bowiem można ocenić, w jakim stopniu zwierzyna jest w stanie się wyżywić bez szkody dla upraw i rolników.