Joanna Zakrzewska, rzeczniczka PKN Orlen poinformowała w piątek, że stacje Orlenu wprowadzają ograniczenia odnośnie ilości tankowanego paliwa. Dla właścicieli samochodów osobowych jest przyzwolenie na zatankowanie jednego baku (50l), dla ciężarowych 500 l.  Z ograniczeń wyłączone są pojazdy służ, które mogą tankować dowolną ilość.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę, że rolnicy będą wkrótce potrzebowali dużych ilości oleju napędowego, za chwilę rozpoczną intensywne prace polowe. Niedobory paliwa mogą uniemożliwić im podjęcie tych prac.

- Mając na uwadze wprowadzone limity kupna do 50 l oleju napędowego i benzyny na niektórych stacjach benzynowych (w związku z atakiem Rosji na Ukrainę), a także ograniczenia w dostawach hurtowych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczej wniósł dziś do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie paliwa dla gospodarstw rolnych i ograniczenie dla gospodarstw rolnych limitu. Nadmienić należy, że ustanowiony limit w stosunku do zużycia paliwa podczas pracy traktora wystarczy na godzinę pracy a zbliżają się prace polowe - czytamy w komunikacie KRIR.