W tygodniu poświątecznym KRUS zaczął dostarczać rolnikom dokumenty związane z obowiązkiem zapłaty kwartalnej kwoty ubezpieczenia, uwzględniające ulgi zapisane w tzw. tarczy antykryzysowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że do tej przesyłki dołączono również Kodeks Etyki Żywnościowej i dwa nawiązujące do niego listy: jeden od prezydenta, drugi od ministra rolnictwa.

Treść Kodeksu Etyki Żywnościowej została ogłoszona przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego 18 marca 2020 r. Dokument został podpisany również przez delegata Konferencji Episkopatu ds. Polskich Przetwórców Żywności oraz przewodniczącego Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego forum ISO 9000. Minister rolnictwa informował, że kodeks wspierają najważniejsze osoby w państwie, a prezydent Andrzej Duda objął go honorowym patronatem. Już wtedy zapowiedział, że kodeks zostanie dostarczony do wszystkich rolników oraz do wszystkich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, choć nie wspomniał w jaki sposób.

Już teraz wiemy w jaki. O ile samo dostarczenie Kodeksu do opłacających składki w KRUS nie jest czymś szczególnie wartym uwagi (choć można zadać pytanie o zasadność ponoszenia kosztów druku tej kilkustronicowej broszury w ilości co najmniej 1,3 mln sztuk – tyle jest, jak się szacuje ubezpieczonych w KRUS – w sytuacji, gdy chętni mogą po prostu pobrać tę broszurę ze strony www ministerstwa rolnictwa, a kraj walczy ze skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa), jednak sytuacja, gdy w czasie trwania kampanii wyborczej instytucja publiczna ewidentnie finansuje walkę o elektorat wiejski jednego z kandydatów na prezydenta, wydaje się być jednak czymś, nie do końca stosownym.

Do wyliczeń kwartalnych składek KRUS oraz Kodeksu Etyki Żywnościowej dołączono bowiem także listy prezydenta i ministra rolnictwa (publikujemy poniżej). Teoretycznie dotyczą one właśnie tej broszury. - My rolnicy, przetwórcy żywności i nią obracający ponosimy szczególną odpowiedzialność za zdrowie konsumentów żywności. Uczciwość jest obowiązkiem wszystkich - pisze do rolników minister Jan Krzysztof Ardanowski. Zwraca też uwagę na to, że część "zdrowej polskiej żywności jest psuta w procesie przetwarzania poprzez jej "polepszanie" różnymi wypełniaczami, dodatkami i konserwantami".

W liście jest jednak coś jeszcze - minister chwali działalność urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. - Pragnę podziękować Prezydentowi RP za patronat nad Kodeksem Etyki Żywnościowej. Prezydent Duda, kontynuując myśl polityczną i społeczną śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w swoich działaniach szczególną troską otacza wieś i rolnictwo. Ja, jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako odpowiedzialny w rządzie za stabilność produkcji żywności w Polsce i wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, zawsze mogę liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony Pana Prezydenta - przekonuje w swoim liście minister Ardanowski.

Prezydent Andrzej Duda dziękuje natomiast ministrowi rolnictwa na osobnej kartce za opracowanie Kodeksu. Jednocześnie prezydent przekonuje, jak wiele znaczy dla niego los rolnika i polskiej wsi. - Konsekwentnie popieram działania sprzyjające rolnikom i służące polskiej wsi. Jestem przekonany, że korzystne otoczenie prawne i ekonomiczne działalności rolniczej oraz dobre warunki życia i gospodarowania na terenach wiejskich w dłuższej perspektywie służą wszystkim Polakom – pisze Andrzej Duda w liście do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Farmer.pl skieruje pismo do resortu rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zostały w tym przypadku naruszone zasady nieangażowania się administracji państwowej w kampanię wyborczą oraz kto poniósł koszty dostarczenia ww. listów do rolników.