Dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył Krzysztofowi Cieciórze akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa.

Nowy wiceminister współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Ostatnio pełnił funkcję wicewojewody łódzkiego - informuje biuro prasowe resortu rolnictwa.

 Czym się będzie konkretnie nowy podsekretarz stanu w ministerstwie zajmował, jeszcze nie podano do publicznej wiadomości, wiadomo natomiast, że jego powołanie jest stricte związane z umową koalicyjną, jaką pod koniec października PiS zawarło ze stowarzyszeniem OdNowa, które stało się czwartym koalicjantem w Zjednoczonej Prawicy.

Jak donosi Dziennik Łódzki, funkcję wicewojewody Ciecióra pełnił od lipca 2019 roku. Ówczesny wojewoda łódzki Zbigniew Rau powierzył II Wicewojewodzie nadzór nad zadaniami Wojewody w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz wykonywanie w imieniu Wojewody zadań zwierzchnika w stosunku do Łódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Krzysztof Ciecióra (ur. 1989 r.) jest radomszczaninem, absolwentem studiów Master of Business Administration z EY Academy, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Był doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

W latach 2015-2016 sprawował funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Opola ds. współpracy ze środowiskiem akademickim. Pomiędzy 2016 a 2018 rokiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pełnił funkcje: zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, pełnomocnika wojewody ds. biznesu i przedsiębiorczości, jak również przewodniczył wojewódzkiemu zespołowi ds. cudzoziemców w wojewódzkie opolskim.