Jak podaje agencja, Krzysztof Szymborski urodził się w 1976 r. w Białymstoku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ukończył studia menedżerskie Executive MBA, uzyskując dyplom Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym oraz w branży kolejowej, piastując stanowiska od specjalisty do prezesa zarządu.

Ukończył kursy i szkolenia z zakresu informacji zarządczej, rachunkowości, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych oraz z zakresu IT.

Krzysztof Szymborski nadzoruje:

Departament Administracyjno-Gospodarczy 

Departament Finansowy 

Departament Księgowości 

Departament Wsparcia Krajowego 

Departament Zarządzania Należnościami.