System satelitarnego monitorowania upraw rolnych - S2MUR - ma obejmować ok. 16 mln ha powierzchni upraw, 1,43 mln gospodarstw i 35 mln działek. Zamówienie, podzielone na dziesięć etapów, ma zostać zrealizowane do 28 kwietnia 2023 r.

KOWR szacuje jego wartość na 134,1 mln zł netto.

KOWR zamawia system do monitorowania upraw rolnych fot. farmer.pl
KOWR zamawia system do monitorowania upraw rolnych fot. farmer.pl

Wadium w przetargu ustalono na 4 mln zł. Termin składania ofert został w przypadku tego przetargu skrócony - propozycje będą przyjmowane do 6 kwietnia br. Skrócenie składania terminu ofert KOWR uzasadnia pilną potrzebą monitorowania suszy.

- W ramach zamówienia przewidziane jest monitorowanie zjawiska suszy w roku 2020 na podstawie wypracowanego i dostępnego algorytmu obliczeniowego. Walidacja algorytmu wymaga przygotowania badań terenowych, które powinny zostać wykonane przed spodziewanymi okresami wystąpienia suszy rolniczej. W związku z pilną potrzebą monitorowania zjawiska suszy w kraju oraz dostępnością algorytmów dla szacowania strat w wyniku wystąpienia suszy termin składania ofert został skrócony - napisano w specyfikacji przetargu.

System ma służyć nie tylko resortowi rolnictwa i administracji publicznej, ale także rolnikom indywidualnym. S2MUR będzie operować zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (np. klęsk żywiołowych). Istotnym zadaniem systemu będzie monitorowanie suszy rolniczej. W tym zakresie S2MUR ma docelowo zastąpić aktualnie obowiązujące rozwiązania, w tym prace komisji szacującej zakres i wysokość szkód.

System zamawiany przez KOWR ma bazować na wynikach projektu pilotażowego „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa”, który był realizowany przez krakowskie firmy SmallGIS oraz ProGea 4D (wartość zleconych im prac to 2,8 mln zł).