Na unijną listę osób objętych sankcjami, 9 marca dopisano przede wszystkim 146 członków rosyjskiej Rady Federacji, którzy ratyfikowali decyzje rządu dotyczące „Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową”, ale też dodatkowo 14 osób, które - jak podkreślono w uzasadnieniu - wspierają rząd Federacji Rosyjskiej i uzyskują od niego korzyści lub zapewniają mu istotne źródło dochodów lub które są powiązane z osobami lub podmiotami umieszczonymi w wykazie.

Wśród tych osób jest 6 nazwisk rosyjskich, prokremlowskich oligarchów związanych z branżą agro.

I tak, dopisano:

Alexander Semenovich Vinokurov (Александр Семёнович ВИНОКУРОВ) jest rosyjskim przedsiębiorcą działającym w segmencie detalicznej sprzedaży żywności, sektorze produktów farmaceutycznych, rolnictwa i infrastruktury. Zajmuje kierownicze stanowiska w firmie inwestycyjnej Maraton Group, i w przedsiębiorstwie Magnit, będącym największym sprzedawcą detalicznym żywności w Rosji. Największy franczyzobiorca KFC w Rosji.

Jego żoną jest Ekaterina Sergeevna Vinokurova, córka Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Jego ojcem jest Semen Vinokurov, który stał na czele państwowego przedsiębiorstwa unitarnego „Capital Pharmacies” i jest uważany za jednego z najważniejszych przedsiębiorców w rosyjskim przemyśle farmaceutycznym. Alexander Semenovich Vinokurov ma zatem ścisłe związki z rosyjskim rządem i działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

W dniu 24 lutego 2022 r., w następstwie początkowych etapów rosyjskiej agresji na Ukrainę, spotkał się – wraz z 36 innymi przedsiębiorcami – z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. Fakt, że został zaproszony do udziału w tym posiedzeniu, pokazuje, że jest on członkiem najbliższego otoczenia Władimira Putina i że popiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające. Pokazuje też, że jest on jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Świadczy o tym dodatkowo fakt, że ma on bliskie osobiste powiązania z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, odpowiedzialnym za rosyjską agresję i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające

Andrey Igorevich Melnichenko (Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО) jest rosyjskim przemysłowcem, właścicielem przedsiębiorstwa EuroChem będącego jednym z głównych producentów nawozów i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. Należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców mających bliskie powiązania z rządem rosyjskim. Działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

On również 24 lutego 2022 r., wraz z 36 innymi przedsiębiorcami – spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. 

Dmitry Arkadievich Mazepin (Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН) jest właścicielem i dyrektorem generalnym Uralchemu – firmy produkującej nawozy mineralne. Uralchem Group jest rosyjskim wytwórcą szerokiej gamy produktów chemicznych, w tym nawozów mineralnych i saletry amonowej. Przedsiębiorstwo to podaje, że jest największym producentem azotanu amonu, a także drugim co do wielkości producentem nawozów amoniakalnych i azotowych w Rosji. Dmitry Arkadievich Mazepin działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

W dniu 24 lutego 2022 r., wraz z 36 innymi przedsiębiorcami – uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. 

W grudniu 2021 r. Dmitry Mazepin repatriował swoje przedsiębiorstwa Uralchem Holding i CI-Chemical Invest z siedzibą na Cyprze, kontrolujące „Uralchem”, do jurysdykcji rosyjskiej w specjalnej jednostce administracyjnej na Wyspie Październikowej w obwodzie kaliningradzkim.

Nikita Dmitrievich Mazepin (Никита Дмитриевич МАЗЕПИН). Ojcem Nikity Mazepina jest Dmitry Arkadievich Mazepin, dyrektor generalny JSC UCC Uralchem. Ponieważ Uralchem sponsoruje zespół Haas F1 Team, Dmitry Mazepin jest głównym sponsorem działalności swojego syna w tym zespole.

Nikita Mazepin jest osobą fizyczną powiązaną z wiodącym przedsiębiorcą (swoim ojcem) zaangażowanym w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Vadim Nikolaevich Moshkovich (Вадим Николаевич МОШКОВИЧ) jest rosyjskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze rolnictwa i działalność deweloperską. W 2004 r. założył Rusagro Group, która jest jednym z głównych producentów wieprzowiny, tłuszczów i cukru. Działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej.

W dniu 24 lutego 2022 r. spotkał się – wraz z 36 innymi przedsiębiorcami – z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. 

Andrey Andreevich Guryev (Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ) jest członkiem zarządu, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu PJSC PhosAgro i w tym charakterze nadzoruje działalność tego przedsiębiorstwa. PhosAgro jest jednym z czołowych światowych producentów nawozów na bazie fosforanów. Spółka ta jest największym w Europie producentem nawozów na bazie fosforanów, największym na świecie producentem fosforytów wysokiej jakości oraz drugim na świecie pod względem wielkości producentem (z wyłączeniem Chin) fosforanu monoamonowego (MAP) i fosforanu dwuamonowego (DAP).

Andrey Guryev, jako dyrektor generalny PhosAgro, jest beneficjentem decyzji rządu rosyjskiego. Ponieważ PJSC PhosAgro ma szerokie powiązania z rosyjskim rządem, generowane przez nią dochody są ważnym źródłem dochodów rosyjskiego rządu. Andrey Guryev działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.