Celem wsparcia na zalesienie jest ułatwienie rolnikom wyłączania z produkcji rolnej słabych jakościowo gruntów oraz poprawa walorów krajobrazowych obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 daje możliwość uzyskania dotacji na posadzenie lasu na gruntach rolnych. Ponadto pieniądze z tego źródła mogą pomóc w zalesieniu terenów innych niż rolnicze, pod warunkiem, że wystąpi o nie gospodarz. Jest to pewna nowość w porównaniu do programu zalesieniowego, z którego do tej pory można było skorzystać