Kandydatów do konkursu mogli zgłaszać: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, wójt gminy, burmistrz gminy/miasta, prezydent miasta, sołtys, placówki bankowe, placówki doradcze i usługowe wspierające rozwój producentów rolnych, przetwórców, przedsiębiorców, oraz organizacje zrzeszające producentów rolnych, przetwórców, przedsiębiorców,

Do uhonorowania w kategorii gospodarstwo rolne zostali zgłoszeni:

Ewa i Waldemar Wojtczakowie, gm. Nowe Ostrowy
Ewa, Bartłomiej, Marcel, Adam Ważyńscy, gm. Żychlin i gm. Bedlno
Grzegorz i Kamil Kucharscy, gm. Bedlno
Ewa i Łukasz Kociak, gm. Kutno
Monika i Dariusz Galant, gm. Krzyżanów
Elżbieta i Jacek Milczarkowie, gm. Łanięta
Do kategorii firm zgłoszono:

Pw Agro-Milk Jarosław Pałatyński, gm. Bedlno
Bury- Maszyny Rolnicze Wojciech Bury, gm. Kutno
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego,  m. Kutno
Agromaz Agnieszka i Michał Szymczak, m. Kutno
Egolit, gm. Łanięta
Kapituła konkursu pracowała w następującym składzie:

Zdzisław Trawczyński wicestarosta kutnowski i przewodniczący kapituły konkursu
Zdzisław Góreczny członek zarządu powiatu kutnowskiego
Marek Jankowski przewodniczący rady powiatu w Kutnie
Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Miasta Kutno
Bożena Jóźwiak kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ŁODR Kutno
Zbigniew Filipiak sekretarz Gminy Łanięta
Mariola Grodnicka prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego
Justyna Jasińska, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska starostwa powiatowego, pomysłodawca konkursu
 

Nagrodą główną jest tytuł i statuetka „Lwa Kutnowskiego”. Wyróżnienie stanowi statuetka „Kłosa”.

W kategorii "gospodarstwo rolne" główna nagroda powędrowała do Ewy, Bartłomieja, Marcela i Adama Ważyńskich (Szkółka roślin ozdobnych Ważyńscy). Wyróżnienie powędrowało do Grzegorza i Kamila Kucharskich. Natomiast w kategorii "firma" za najlepszą uznano firmę Bury- Maszyny Rolnicze Wojciech Bury, gm. Kutno. Wyróżnienie otrzymała Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.

W czasie gali wystąpiła kapela góralska „Tekla Klebetnica”, która zajęła II miejsce w VI edycji Mam Talent.