Ładunki ukraińskich produktów rolno-spożywczych nie muszą być sprawdzane na granicy z UE, mogą przechodzić kontrole fitosanitarne i weterynaryjne dopiero w porcie w Kłajpedzie. Tak wynika z porozumienia, które wypracowała Ukraińsko-Litewska Komisja ds. Współpracy Handlowej, Gospodarczej i Naukowo-Technicznej - podaje ukraiński portal Latifundist.

Strona litewska przyznała, że przeniesienie kontroli ładunków z granicy UE do portów, może przyspieszyć i usprawnić eksport ukraińskich produktów rolnych. Minister Gospodarki i Innowacji Republiki Litewskiej Aushryne Armonaite zaznaczył jednak, że ​​dopiero złagodzenie wymogów proceduralnych na granicy ukraińsko-polskiej umożliwi przewóz do portu w Kłajpedzie do 500 tys. ton ukraińskich produktów rolnych rocznie.

Rozwijanie połączeń tranzytowych

Ukraina porozumiała się z Litwą również w sprawie dalszego rozwoju połączeń transportowych pomiędzy obydwoma krajami. Rozmawiano o włączeniu trasy Jagodzin – Dorohusk do transeuropejskiej sieci transportowej i wytyczaniu nowych szlaków przewozu ładunków przez terytorium Polski. Litwa ogłosiła też plan utworzenia terminalu wymiany wagonów w Szesztokach (1435/1520), co zwiększy przepływ ładunków między krajami.

Według strony litewskiej, przy pewnych inwestycjach i współpracy miedzy krajami, przez porty Morza Bałtyckiego będzie można przewieźć aż do 10 mln ton ukraińskiego zboża rocznie.