Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca podkreślił, że będzie to modernizacja kolejnego odcinka wałów w Dolinie Stężyckiej. Wcześniej przebudowano już 4 km zabezpieczeń. "Podpisywana obecnie umowa dotyczy kolejnych 3 km wałów, a został już ogłoszony przetarg na modernizację następnego odcinka o długości 1,5 km" - powiedział Daca.

"Zamierzamy w tym roku dokończyć modernizację wałów w całej Dolinie Stężyckiej. To, co obiecywały tutaj parokrotnie Wody Polskie z własnych środków wykonać, właśnie kończymy" - dodał Daca.

Poseł PiS Przemysław Czarnek, były wojewoda lubelski, przypomniał, że od czasu powodzi w 2010 r. niemal całość wałów nad Wisłą w województwie lubelskim została przebudowana. "Te ostatnie odcinki nie są w stanie niedostatecznym, tylko w dostatecznym, ale wymagają modernizacji. W tym roku kończymy modernizację wałów na Wiśle" - powiedział Czarnek.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślił, że zmodernizowane wały podniosą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Stężycy i powiatu ryckiego. Dodał, że uzupełnień wymagają jeszcze zabezpieczenia w Józefowie nad Wisłą, powyżej Stężycy. "Praktycznie rzecz biorąc mamy na odcinku województwa lubelskiego Wisłę zabezpieczoną" - podkreślił Sprawka.

Główny elementem modernizacji wałów w Dolinie Stężyckiej będzie wykonanie specjalnej przesłony o głębokości 12 metrów, która uniemożliwi przesiąkanie wody. Od strony rzeki zostanie położona siatka zabezpieczająca wały przed bobrami i innymi zwierzętami ryjącymi. W zakolach Wisły powstaną zabezpieczenia z kamieni ochraniające wały przed naporem silnego nurtu w czasie wezbrań rzeki i przed bryłami lodu. Będą też wykonane drogi, które ułatwią dotarcie służb w czasie sytuacji kryzysowych.

Wykonawcą prac w Dolinie Stężyckiej będzie spółka Transpol-Lider, koszt wyniesie 10,5 mln zł. Zakończenie zaplanowano na grudzień tego roku.

W przyszłości Wody Polskie planują jeszcze wykonanie w okolicy Stężycy stacji pomp, która pozwoli przepompować do Wisły wodę gromadzącą się poza wałami.