Rzecznik rządu pytany był w środę o przebieg prac nad tzw. ustawą wiatrakową. Müller zwrócił uwagę, że w sprawie tej ustawy trwają prace na poziomie komisji sejmowych. Dodał, że nie wie, czy na tym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie plenarne w tej kwestii.

- Życzyłbym sobie, żeby tak było, ale czy na to pozwoli kalendarz Sejmu - nie wiem; ale jeżeli nie na tym posiedzeniu Sejmu, to wtedy na następnym zamkniemy temat - zapowiedział.

Ewentualne poprawki możliwe

Rzecznik rządu odniósł się też do pytania o ewentualnej poprawki Solidarnej Polski do ustawy wiatrakowej mówiące, że w każdym miejscu, w którym mają stanąć wiatraki, powinno odbyć się referendum wśród mieszkańców.

- Jesteśmy otwarci na różne korekty w tym projekcie, takie, które zasadniczą nie zmienią możliwości liberalizacji budowy wiatraków, ale z uszanowaniem głosu lokalnej społeczności, i te przepisy, które wyszły z rządu, naszym zdaniem już te kryteria spełniają. Jeśli parlament uzna inaczej, pewne modyfikacje są możliwe - zaznaczył Müller.

Rządowy projekt noweli ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w połowie lipca ub.r. Przewiduje, że decyzja o możliwości lokalizowania nowych lądowych elektrowni wiatrowych oraz o odblokowaniu możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni będzie zależała od gmin.

10 proc. energii dla mieszkańców gminy?

13 grudnia 2022 r. rząd przyjął autopoprawkę do projektu noweli, która umożliwia partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na ich terenie elektrowni wiatrowej. Zmiana polegała m.in. na dodaniu nowego art. 6h, który zakłada, że inwestor co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej zaoferuje mieszkańcom gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec będzie mógł, na zasadzie dobrowolności, przystąpić do zawarcia z inwestorem umowy, aby na jej podstawie zostać prosumentem wirtualnym.

Definicję prosumenta wirtualnego określa ustawa o odnawialnych źródłach energii. To nowy typ prosumenta, który wytwarza energię poza miejscem, w którym zużywa energię. Prosumentem wirtualnym energii odnawialnej mogą być firmy i konsumenci.

W czwartek rządowym projektem ustawy wiatrakowej ma zająć się sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.