Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka znalazła się w grupie siedmiu kandydatów na wiceprzewodniczącego COGECA. Jutrzejsze głosowanie nie jest regułą, ale okazuje się niezbędne. Powodem jest dołączenie, do sześciu nominowanych wcześniej kandydatów, Jarmily Dubravskiej, Słowaczki. W ocenie zarówno KRIR jak i FBZPR, reprezentantów Polski w COGECA, kandydatura Słowaczki nie jest zła, ale zgłoszona zdecydowanie za późno.   

Tak przedstawia się lista kandydatów do następnej kadencji COGECA:

Na stanowisko przewodniczącego:
• Ramón ARMENGOL, Cooperativas Agro-alimentarias (Hiszpania)
Na stanowiska wiceprzewodniczących:
• Bernard ADER, COOP de France (Francja)
• Jarmila DUBRAVSKÁ, Slovenská Poľnohospodárska a Potravinárska Komora (Słowacja)
• Tiina LINNAINMAA, Pellervo (Finlandia)
• Agnieszka MALISZEWSKA, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych (Polska)
• Thomas MEMMERT, Deutscher Raiffeisenverband (Niemcy)
• Jørgen MIKKELSEN, Landbrug & Fødevarer (Dania)
• Leonardo POFFERI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Włochy)

Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreśla też, że nie jest takie pewne, czy jutro grupa kandydatów na wiceprzewodniczących COGECA pozostanie taka sama. - Jeżeli nadal będzie tylu kandydatów, co jest dzisiaj zgłoszonych, to odbędzie się głosowanie, jeśli mniej to głosowanie nie będzie potrzebne. Nie jest też wykluczone, że któryś z krajów tzw. starej unii ustąpi na rzecz Polski i Słowacji.

Szmulewicz podkreśla, że za wystawieniem kandydatury Słowaczki stoi chęć zdobycia jak największej reprezentacji krajów V4 w COGECA.

Przypomnijmy, że 25-26 listopada przedstawiciele izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali nad wspólnym podejściem w nadchodzących wyborach na przewodniczącego i wiceprzewodniczących COGECA. Wiktor Szmulewicz podkreśla, że kraje grupy V4 będą jutro głosowały również za nasza kandydatką. - Jednak kraje V4 słusznie zauważają, i mają w tym trochę racji, bo prezydium COGECA jest przewodniczący i 6 wiceprzewodniczących, a reprezentacją nowych krajów unijnych jest tylko jedna osoba, czyli polska kandydatka, zdaniem tych krajów jest to za mała reprezentacja nowych krajów UE. Wszystko rozstrzygnie się jutro, zobaczymy ilu będzie ostatecznie kandydatów, każdy z krajów ma do wskazania sześciu kandydatów – mówi Wiktor Szmulewicz w rozmowie z redakcją farmer.pl.

Zdaniem Szmulewicza, kandydatura Słowczki nie jest zbyt pewna, została ona zgłoszona zbyt późno, przez co nie było szans na przekonanie do takiego scenariusza pozostałych krajów UE.

- Polska w głosowaniu ma 12 głosów, różne kraje, ze względu na swoją wielkość mają różną liczbę głosów. Polska jest tutaj z dużą szansą, naszą kandydaturę popierają duże kraje unijne – dodaje Szmulewicz.

Jednocześnie ocenia -  z najmniejszą szansą, oprócz Słowaczki oceniałbym tutaj reprezentanta Danii, chociażby ze względu na małą liczbę głosów krajowych, przypisaną temu państwu.

W podobnym tonie wypowiada się Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, obecnej obok KRIR w COGECA - W sprawie kandydatury Agnieszki Maliszewskiej prowadziliśmy rozpoznanie od czerwca. Jesteśmy przekonani, że jest pewnym kandydatem. Słowaczka nie jest tutaj poważną konkurentką dla polskiej kandydatki. Mamy uzgodnienia z dużymi krajami, z przychylnością podchodzą do tej kandydatury. Jako Federacja jesteśmy dość rozpoznawalni na tamtejszej arenie, w związku z tym jest to dość pewne.