PRZEGLĄD PRASY: Utrzymuje się niski, niższy w stosunku do potrzeb produkcyjno-rynkowych, stan pogłowia, a w przypadku bydła, w tym rzeźnego