Pierwszy atak mrozu w pierwszej połowie stycznia dotknął głównie Wyspy Brytyjskie i południowo-zachodnią Europę.

Drugi atak zimna, który trwał tylko 1 lub 2 dni uderzył w Polskę i kraje bałtyckie około 18 stycznia, ale trzeci "pogodowy szok" między 7 a 15 lutego był znacznie wyraźniejszy i dotknął dużo większy obszar: północną Europę, północną Polskę, Niemcy, kraje Beneluksu i północną Francję, a następnie przez krótki czas Węgry i Turcję.

W kilku regionach minimalne temperatury osiągane podczas trzeciego okresu mrozu należały do najniższych od 50 lat. Jednak według MARS negatywny wpływ na uprawy ozime był stosunkowo ograniczony, ponieważ zboża na większości dotkniętych obszarów były dobrze chronione przez wystarczającą warstwę śniegu.

MARS spodziewa się poważnych uszkodzeń zboża ozimego przez mróz tylko w kilku regionach: w części zachodnich Niemiec, wschodniej Francji, Węgier, południowo-wschodniej Europy i Turcji. Były to przeważnie regiony bez znaczącej pokrywy śnieżnej, w których tolerancja na mróz była słabo rozwinięta z powodu wcześniejszych cieplejszych warunków przed ochłodzeniem.

Według MARS mrozy zimowe mają również zalety dla upraw, ponieważ poprawiają strukturę gleby i zwiększają presję na szkodniki. W przeciwieństwie do regionów dotkniętych zimnem, średnie temperatury w większości części południowej Europy były o około 2 st.C wyższe od długoterminowej średniej w całym okresie sprawozdawczym.

Opady deszczu były powyżej średniej w większości części Europy, a największe anomalie odnotowano we Włoszech, na Bałkanach, w Rumunii, Bułgarii i Grecji, gdzie opady były nadal obfite. Ponadprzeciętne opady wystąpiły także we wschodniej Hiszpanii i części Ukrainy