W ramach rządowego pilotażowego przedsięwzięcia, szkoły w całym kraju mogą otrzymać środki na wyjazdy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

"To inicjatywa skierowana do uczniów wszystkich szczebli nauczania. Chodzi nam o to, by dzieci i młodzież poznali to, co jest w Polsce cennego: nasze dziedzictwo kulturowe i społeczne czy historię. Historia naszego kraju jest przebogata, choć trudna. I o tym też trzeba mówić. Historia to nie tyko pasma sukcesów, ale także etapy bólu, którego doznała zarówno cała Polska, jak i ziemia świętokrzyska" - podkreślił w poniedziałek wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Wojewoda dodał, że jednym z miejsc, które ma być prezentowane uczniom, będzie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich."Tragiczna wojenna historia tej miejscowości jest okupiona krwią jej mieszkańców. Powstał pomnik-muzeum tamtych czasów. Michniów ma być początkiem ścieżki edukacyjnej po województwie, jaką zamierzamy powiązać z Wykusem i Wąchockiem" - dodał Koniusz.

W województwie świętokrzyskim program koordynuje kuratorium oświaty oraz kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.

"Wąchock, Wykus czy Michniów to miejsca, które jednoznacznie kojarzą się z walkami o niepodległość. Celem tego projektu będzie uwypuklenie i pokazanie istotnego tematu, jakim jest martyrologia ludności wsi polskiej" - powiedziała zastępca naczelnika kieleckiej delegatury IPN w Kielcach Patrycja Zatorska-Milewska.

Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty zaznaczył, że wycieczki będą przygotowywane w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kultury i dziedzictwa narodowego oraz największych osiągnięć polskiej nauki.

"Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na wycieczkę jednodniową do 5 tys. zł, wycieczkę dwudniową do 10 tys. zł, wycieczkę trzydniową do 15 tys. zł" - dodał.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek edukacyjnych można składać od 6 do 30 września. Na finansowanie projektu przeznaczono 15 mln zł.