Jak czytamy w komunikacie firmy, w 2021 roku udział eksportu w przychodach IMC wynosił aż 74%. Z tego względu blokada ukraińskich portów, do której doszło w wyniku zaatakowania kraju przez Rosję, wymagała wdrożenia nowych rozwiązań. Mimo spadku przychodów o 35% spółce udało się utrzymać wysoki poziom gotówki, wynoszący na koniec marca 2022 33,4 mln USD.

Czym zajmuje się IMC?

W podaje komunikat prasowy, IMC jest jedną z największych firm rolniczych Ukrainy, założoną w 2007 roku. Na 120 tysiącach hektarów w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy uprawia kukurydzę, pszenicę i słonecznik. Na przychody IMC w 98% składa się sprzedaż płodów rolnych, 1% pochodzi z hodowli bydła mlecznego, a pozostały 1% z usług magazynowych na elewatorach. Jeśli chodzi o produkcję roślinną, największe zyski generuje kukurydza na ziarno (60%), następnie słonecznik (25%), a pozostałe 15% stanowi pszenica ozima.

Atak Rosji na Ukrainę

Grupa IMC ujawnia, że w roku 2021 wypracowała zysk netto o wartości 78,7 mln USD. Wzrósł on względem ubiegłych lat głównie dzięki wysokim cenom sprzedaży płodów rolnych. Spółka wypłaciła akcjonariuszom 31,1 mln USD dywidend i zainwestowała w nowe maszyny rolnicze. Atak Rosji na Ukrainę, do którego doszło 24 lutego, znacząco utrudnił eksport płodów rolnych. To negatywnie przełożyło się również na przychody spółki w pierwszym kwartale roku. Pomimo trudności, przepływy pieniężne netto były dodatnie i wyniosły 6,2 mln USD.