Przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej z prezesem Mariuszem Olejnikiem na czele spotkali się dziś w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem i dyrektorem generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemarem Humięckim.

Jak informuje na swojej stronie internetowej MRiRW, rozmowy dotyczyły przede wszystkim dzierżawy gruntów z zasobów Skarbu Państwa. Pierwsza drażliwa kwestia to tempo i sposób rozdysponowania gruntów z wielkich dzierżaw, których użytkownicy nie dokonali swego czasu ustawowych wyłączeń 30%. Kolejna kwestia to zasady przedłużania dzierżawy tym spółkom, które wyłączeń dokonały.

– Do każdego przypadku podchodzimy bardzo indywidualnie, analizując wszystkie okoliczności, w tym dotyczące racjonalnego gospodarowania i zapotrzebowania na grunty ze strony okolicznych rolników – zapewnił przedstawicieli dzierżawców dyrektor KOWR Waldemar Humięcki.

Naliczanie czynszu za dzierżawy

Trzeci temat w dyskusji to wysokość i zasady naliczania czynszu.

– Nie możemy podejmować decyzji pod wpływem chwili i zmieniać mechanizmu. Nie jest to dobry moment, a skutki zmian, w związku ze skokiem cen w I połowie minionego roku, byłyby odczuwalne w dłuższej perspektywie czasowej – stwierdził na spotkaniu wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział jednocześnie, że propozycje zmian mogą być rozważane nie wcześniej, niż po przynajmniej dwóch stabilnych cenowo latach.

Rynek rzepaku

Ostatni omawiany na spotkaniu problem to sytuacja na rynku i stan krajowych zapasów rzepaku. Federacja zgłosiła propozycję zwiększenia zawartości biokomponentów w paliwach, i apelowała do wicepremiera o podjęcie działań w tym kierunku. Henryk Kowalczyk zapewnił gości, że temat ten podejmie na forum unijnym.