Minister Puda podkreślił, że w ramach pozostałych środków z funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027 z tytułu należnych zaliczek wpłynie dodatkowo 564,4 mln euro.

Łącznie w ramach pięciu krajowych, 16 regionalnych oraz czterech programów Interreg do końca br. powinny wpłynąć zaliczki stanowiące 1,5 proc. alokacji UE, tj. 1,110 mld euro.

Polska otrzymała zaliczkę na: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) w wysokości 362,8 mln euro; Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - w kwocie 119,6 mln euro; Fundusze Europejskie Polska Wschodnia (FEPW) w wysokości 39,8 mln euro, Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) w kwocie 9,9 mln euro; Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) - 8,2 mln euro; Interreg Polska-Słowacja - 2,6 mln euro; Interreg Południowy Bałtyk - 1,7 mln euro oraz Interreg Polska-Saksonia - 1,2 mln euro.