Ministerstwo wyjaśniło, że Kowalski jest zastępcą dyrektora pomorskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

Dodano, że do zadań pełnomocnika będzie należało m.in.: inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz budowy, przebudowy i modernizacji systemu urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pozwalające na efektywną uprawę gleby i prawidłowy rozwój roślin uprawnych na obszarze Żuław Wiślanych; prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej, środowiskiem naukowym oraz rolnikami i ich przedstawicielami w zakresie problematyki związanej z rewitalizacją Żuław Wiślanych; przedstawianie propozycji działań lub rozwiązań w wymienionym zakresie.

Żuławy Wiślane położone są na północy Polski w delcie Wisły. Leżą one na obszarze dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, przy czym pierwsze z nich obejmuje około 80 proc. Żuław.

Żuławy Wiślane są uznawane za jeden z regionów Polski najbardziej zagrożony powodzią. Obejmują one najbardziej rozległą depresję w skali kraju. Żuławy charakteryzują się też bardzo urodzajnymi glebami. Teren ten zamieszkuje ponad 250 tys. osób.