Resort jest zdania, że jest tylko kwestią czasu, kiedy ASF, a także ptasia grypa pojawią się na terenie kraju. W komunikacie po posiedzeniu komisji do spraw chorób zakaźnych, zwołanym na wniosek służb weterynaryjnych i ministerstwa rolnictwa, zwrócono uwagę, że w krajach sąsiednich (w Niemczech i w Polsce - PAP) pogarsza się sytuacja związana z tymi dwiema niebezpiecznymi chorobami.

Intensywny odstrzał dzików będzie realizowany w regionie Liberca przy granicy z Polską oraz w regionie Uścia nad Łabą przy granicy z Niemcami. Na tych terenach za zabicie dzika będzie przysługiwać 2000 koron, a za wywiezienie zabitego zwierzęcia z zagrożonego obszaru - kolejne 3000.

Nowa regulacja ma obowiązywać do wiosny. Państwowa Administracja Weterynaryjna (SVS) szacuje, że w tym czasie odstrzelonych może zostać około 5 tys. dzików.