Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna poinformowała, że powołanie zarówno Głównego Lekarza Weterynarii, jak i Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii odbyło się niezgodnie z prawem i może stanowić podstawę do podważania na drodze sądowej wydawanych przez nich decyzji.

Zażalenie dotyczy braku opiniowania samorządu lekarsko-weterynaryjnego przy wyborze kandydatów stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii. Niewątpliwie takimi właśnie stanowiskami są funkcje Głównego Lekarza Weterynarii oraz Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. - Pragniemy podkreślić, że wymóg uzyskania opinii naszego samorządu był do tej pory respektowany – czytamy w komunikacie KRL-W

Z kolei, Ewa Lech podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi komentuje, że - przepisy prawne dotyczące powoływania zarówno Głównego Lekarza Weterynarii, jak i Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii nie zawierają zapisów mówiących o obowiązku opiniowania kandydatów przez samorząd lekarsko-weterynaryjny.