Prognozy te potwierdziła podlegająca ministerstwu rolnictwa agencja Wody Mołdawskie (Apele Moldovei), odpowiedzialna za działania w obszarze krajowej gospodarki wodnej. Według niej w ostatnich miesiącach ubytek wód zanotowano w przepływających przez Mołdawię rzekach Dniestr oraz Prut.

Cytowani przez kiszyniowską telewizję Canal2 przedstawiciele organizacji rolniczych twierdzą, że w wielu rejonach Mołdawii susza zaczęła zagrażać uprawom kukurydzy.

- Przez brak opadów mniejsze będą w tym roku również zbiory pszenicy oraz słonecznika (…). Ich producenci są zdesperowani - podaje stacja.