We wtorek Rada Ministrów przedstawiła sprawozdanie z pierwszego półrocza działalności rządu.

- Rozmawiamy o wielu projektach, o których nie chciałbym jeszcze przesądzać, np. centralny port lotniczy w fazie zupełnie koncepcyjnej, jak również integracja spółek z sektora rolnego i przemysłu rolno-spożywczego - powiedział Morawiecki.

Minister wymienił także projekty dotyczące polskiej energetyki. - Wiemy dobrze, jak polityka klimatyczna wpływa na energetykę polską (...). Bardzo dużo czasu poświęcamy tym projektem - podkreślił szef resortu rozwoju. Dodał, że prowadzone są także prace nad projektami przedstawionymi przez ministra ochrony środowiska oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- A kolejny, który będzie interesujący dla całego społeczeństwa, to promocja transportu elektrycznego, który może być znakiem firmowym Polski, i który też wymaga współpracy między różnymi resortami - powiedział.

- W ciągu trzech, czterech miesięcy przedstawimy bardzo kompleksowy program budowy polskich oszczędności w najbliższych pięciu, dziesięciu i piętnastu latach. Odbudowa czy budowa polskich oszczędności, bo my ich nigdy nie mieliśmy, jest warunkiem kluczowym, warunkiem długoletniego rozwoju gospodarczego opartego o zdrowe podstawy - podkreślił Morawiecki.

- To będzie na pewno znak firmowy wielu naszych działań na przyszłość - dodał.

Premier Beata Szydło zobowiązała ministra Morawieckiego do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac resortu do końca czerwca.