Wypłacana przez ARiMR pomoc finansowa wspierająca rozwój polskiego rolnictwa i wsi to nie tylko nowe inwestycje budowlane czy zakup maszyn rolniczych, ale także place zabaw, świetlice i domy kultury.

Tym razem, aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu Agencja przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich.

Celem Konkursu pt. „Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy!” jest spopularyzowanie aktywnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat oraz docenienie dzieci i młodzieży wiejskiej w zakresie pracy jaką wykonują w gospodarstwach rolnych, jak również wskazanie ich związku z uzyskiwanym wsparciem z ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać logo piłkarskiego kluby, informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 nagrania w formacie np. mp4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami należy przesłać do 17 lipca.

Do wygrania są cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.

Powodzenia!